Marta Myślińska

METALOWE LOVE

Zarazem twarde i plastyczne, groźne i pełne wdzięku, użyteczne i fantazyjne - uchodzi za surowiec o małej wartości, lecz uformowany przez człowieka za pomocą narzędzi zyskuje szlachectwo - staje się wytworem homo faber...